Photo by:  Etienne Delorieux | Source: Unsplash

Bærekraft i Arp-Hansen Hotel Group

Bærekraftig turisme

I Arp-Hansen Hotel Group arbeider vi for å fremme og utvikle bærekraftig turisme. Det gjør vi ved å integrere ansvarlig forbruk og produksjon i virksomhetsdriften vår. Dette gjelder når vi velger leverandører og samarbeidspartnere, og ikke minst i alt vi selv foretar oss.

Våre leverandører og samarbeidspartnere må forplikte seg til å følge våre etiske retningslinjer. Våre medarbeidere opptrer på bakgrunn av våre bærekraftsprinsipper, som fremmer riktig tankegang.

Ønsker du flere detaljer, kan du laste ned bærekraftsstrategien vår i sin helhet. 

Bærekraftsmålene og miljømerkinger

FNs bærekraftsmål er vår rettesnor, og vi legger særlig vekt på mål nr. 6 (Rent vann og gode sanitærforhold), nr. 8 (Anstendig arbeid og økonomisk vekst) og nr. 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon). Det er her vi som virksomhet føler at vi kan gjøre den største og mest merkbare forskjellen.

Som et supplement til bærekraftsmålene, jobber vi med en rekke miljømerkinger og sertifiseringer. Disse innebærer en konkret forpliktelse med hensyn til målbare handlinger, slik at det er mulig å se om vi oppnår den ønskede effekten av det vi gjør.

Mer konkret har vi 5 strategiske fokusområder der vi har et godt datagrunnlag og dermed kan se at det nytter å gjøre en innsats. Ved å skifte beholdere til såpe, sjampo og lotion kan vi for eksempel fjerne 1 350 000 beholdere hvert år. De seks satsingsområdene er:

  • Avfallssortering
  • Fra kildevann til kranvann
  • Fra små plastbeholdere til større beholdere
  • Økt fokus på Det Økologiske Spisemærke og Green Restaurant
  • Ytterligere reduksjon av matsvinn

Vi er på god vei, men ...

I takt med at vi høster erfaringer og blir inspirert av andres arbeid, kan det tenkes at vi vil supplere med flere fokusområder. Med vår bærekraftsstrategi og konkrete tiltak føler vi at vi er på god vei. Men det betyr ikke at vi vet alt. Vi hører med andre ord gjerne fra deg hvis du har ideer eller innspill til hvordan vi kan øke innsatsen ytterligere. I så fall kan du skrive til oss her!

Arp-Hansen Hotel Group består av privateide og sentralt beliggende hoteller, og omfatter:

Phoenix Copenhagen, 71 Nyhavn Hotel, Copenhagen Strand, Imperial Hotel, The Square, Tivoli Hotel & Congress Center, Copenhagen Island, Gentofte Hotel og Wakeup Copenhagen Hotels samt Steel House Copenhagen og Next House Copenhagen.

Miljømerkinger og sertifiseringer

Fairtrade

En internasjonal merkeordning som jobber for at bønder og arbeidere i noen av verdens fattigste land skal få en mer rettferdig lønn og bedre arbeidsvilkår.

Samtidig tas det hensyn til miljøet i produksjonen. I Arp-Hansen Hotel Group er all kaffe og te Fairtrade-sertifisert.

REFOOD

REFOOD-merket er en ordning for bedrifter og organisasjoner i næringsmiddel- og servicesektoren. Merket fokuserer på å redusere matsvinn og oppmuntre til gjenbruk. I Arp-Hansen Hotel Group fungerer merket både som målsetting og inspirasjon til konkrete tiltak som kan redusere matsvinn og øke gjenbruken.

Målet er å redusere svinnet med 30 % de neste årene kombinert med økt gjenbruk, blant annet gjennom samarbeid med veldedighetsorganisasjoner.

Ø-merket

Ø-merket er et dansk økologimerke. Ved hjelp av teksten "statskontrolleret økologisk" forteller merket at statlige myndigheter i Danmark kontrollerer bedriftene som sist sto for bearbeiding eller pakking av produktet.

Arp-Hansen Hotel Group benytter merket i forbindelse med matvarer, deriblant meieriprodukter, og mangler nå bare vel 5 % før samtlige meieriprodukter er økologiske.

Det Økologiske Spisemærke

Det Økologiske Spisemærke er et tillegg til Ø-merket. Det viser hvor stor andel av et spisesteds mat- og drikkevarer som er økologisk. Merket finnes i tre varianter: Gull, sølv og bronse.

Vårt mål er at alle hotellene skal opp ett nivå.

Green Key

Green Key er det vanligste miljømerket innen internasjonal turisme. Bruk av dette merket krever at man oppfyller en rekke strenge miljøkrav på tvers av 13 områder som blant annet energi- og vannforbruk. I Danmark har vi valgt å ha de strengeste kriteriene blant alle Green Key-landene.

Arp-Hansen Hotel Group var den første større hotellkjeden som sluttet seg til ordningen. Det skjedde i 2009.

OEKO-TEX STANDARD 100

Verdens ledende merkeordning for tekstiler og tekstillignende produkter.

Sørger for at alle komponenter i et merket produkt er testet med tanke på skadelige stoffer. Bygger på en standard som er langt mer omfattende enn lovgivningen i Danmark og EU, og er derfor helt i tråd med vårt ambisjonsnivå.

Alt sengetøy, alle håndklær, badematter og lignende som brukes i Arp-Hansen Hotel Group, er OEKO-TEX-sertifisert.

FSC – Forest Stewardship Council

FSC er en internasjonal, non-profit-merkeordning for tre og papir. Merket sørger for at det ikke blir felt flere trær enn skogen rekker å reprodusere. Samtidig er FSC en garanti for at dyr- og planteliv blir beskyttet samt at skogsarbeiderne har utdannelse og får skikkelig sikkerhetsutstyr og lønn.

I Arp-Hansen Hotel Group bruker vi merket på toalettpapir, servietter og papirhåndklær.

EU-Blomsten og Svanemerket

EU-blomsten og Svanemerket er Danmarks offisielle miljømerker. Merkene vektlegger den samlede miljøbelastningen fra produksjon og forbruk. Det innebærer strenge miljøkrav i samtlige faser av et produkts livssyklus, også med hensyn til kjemikalier.

Arp-Hansen Hotel Group benytter Svanemerket på såpe, sjampo, lotion og maskinoppvaskmidler. Alle såpe- og lotionprodukter er svanemerket. 

Hos Arp-Hansen Hotel Group supplerer EU-Blomsten Svanemerket på papirhåndklærne våre.

Få opptil 10% rabatt som STAY&SAVE-medlem. Les mer om alle fordelene