Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser for Arp-Hansen Hotel Groups fordelsprogram STAY&SAVE.

Versjon 9. oktober 2023

Oversikt

 1. Innledning
 2. Generelt
 3. Opptjening av poeng
 4. Bruk av poeng
 5. Medlemsrabatt
 6. Avslutting av medlemskap
 7. Sikkerhet og misbruk
 8. Andre forhold
 9. Endring av betingelser
 10. Spørsmål og klager
 11. Medlemskonto, personopplysninger og informasjonskapsler
 12. Samtykke til nyhetsbrev
 13. Lovgrunnlag

1. Innledning

Følgende betingelser gjelder for medlemskap i Arp-Hansen Hotel Groups lojalitetsprogram STAY&SAVE. Fordelsprogrammet eies og drives av Arp-Hansen Hotel Group A/S, org.nr. 54399219, Nybrovej 75, 2820 Gentofte, heretter kalt «vi» eller «oss».

Før du blir medlem, anbefaler vi at du leser nøye gjennom betingelsene. Vær spesielt oppmerksom på setninger som er merket med fet skrift.

2. Generelt

Alle personer over 18 år kan søke medlemskap i lojalitetsprogrammet via vårt nettsted under domenenavnet Arp-Hansen.dk eller direkte på våre hoteller. Vi forbeholder oss retten til å avvise en søknad eller å si opp et eksisterende medlemskap ved misbruk eller andre særskilte forhold, på samme måte som vi forbeholder oss retten til å avslutte lojalitetsprogrammet med 3 måneders varsel ved utgangen av en kalendermåned.

Som nytt medlem skal du oppgi navn, adresse, telefon og e-postadresse. Du mottar deretter et elektronisk medlemskort med påtrykt medlemsnummer. Dette er personlig og skal ikke deles med andre. Du vil også få tilgang til det elektroniske medlemskortet via din profiloversikt.

Medlemskortet kan brukes til å tjene opp poeng for hver overnatting på et av våre hoteller i løpet av et kalenderår. Opptjente poeng kan løses inn i gratis overnatting (gratisnatt), samt at medlemskortet kan gi rabatt hos våre samarbeidspartnere. 

3. Opptjening av poeng

Som nytt medlem mottar du 500 poeng i innmeldingsbonus ved opprettelse. Du tjener 500 poeng per overnatting på et av våre hoteller, med unntak av Wakeup Copenhagen, Wakeup Aarhus, Steel House Copenhagen samt Next House Copenhagen. Følgende hoteller er omfattet av ordningen: Phoenix Copenhagen, 71 Nyhavn Hotel, Copenhagen Strand, Imperial Hotel, The Square, Tivoli Hotel, Copenhagen Island og Gentofte Hotel. Når du bestiller via våre egne nettsteder, opptjener du doble poeng (2 x 500 poeng per overnatting).

Du tjener ikke poeng når du løser inn gratisnetter.

Du tjener bare poeng når du som medlem opplyser om medlemskapet ved bestilling og/eller ved innsjekking. Det kan ta tre uker fra oppholdet avsluttes til de nye poengene vises på kontoen din.

Dersom du glemmer å opplyse om medlemsnummer, kan du søke om etterregistrering av poeng i inntil seks måneder etter oppholdet, men ikke lengre tilbake enn medlemskapets varighet. I slike tilfeller kan vi be om kopi av hotellfakturaen.

Poeng tjenes opp uansett hvem som betaler for oppholdet. Du tjener bare poeng for egen overnatting, det vil si for 1 rom og 1 person.

Dersom du ikke har tjent opp poeng over en periode på tre år, forbeholder vi oss retten til å avslutte medlemskapet.

Alle typer overnatting gir rett til opptjening av poeng, dette gjelder også kampanjetilbud. Det gis derimot ikke poeng ved gratis overnattinger eller overnattinger for våre egne ansatte.

Hotellopphold som bestilles via nettbaserte reisebyråer, regnes ikke som poenggivende overnattinger, uansett hvilken pris du har betalt. 

4. Bruk av poeng

Opptjente poeng kan brukes til å betale for en overnatting, kalt «gratisnatt», alle ukedager inkludert helger på et av våre hoteller, bortsett fra på Wakeup Copenhagen, Wakeup Aarhus, Steel House Copenhagen samt Next House Copenhagen. Følgende hoteller er omfattet av ordningen: Phoenix Copenhagen, 71 Nyhavn Hotel*, Copenhagen Strand, Imperial Hotel, The Square, Tivoli Hotel, Copenhagen Island og Gentofte Hotel.

En gratisnatt koster 5000 poeng for et standardrom for én eller to personer inkludert frokost. Gratisnetter på Superior- eller Executive-rom inkludert frokost koster henholdsvis 10 000 og 15 000 poeng. Det er ikke mulig å benytte opptjente poeng til oppgradering av romtype for betalte reservasjoner.

Medlemmer kan om ønskelig reservere gratisnetter til sin nærmeste familie**. Det må derimot være du selv som medlem som reserverer gratisnatten. Ved bestilling må det opplyses at det dreier seg om en gratisnatt.

NB: Reservasjon av en gratisnatt forutsetter at det ønskede hotellet har ledig kapasitet. Det er kun satt av et begrenset antall rom per hotell til gratisnetter. Hvis alle disse rommene er opptatt, kan du i stedet velge å betale for en reservasjon på vanlig måte.

Ved reservasjon av hotellrommet som gratisnatt, gjelder samme betingelser som for reservasjoner generelt. Du kan derfor miste opptjente poeng dersom du annullerer reservasjonen din for sent i forhold til gjeldende annulleringsbetingelser, eller ikke møter opp (noshow).

Gratisnetter bestiller du ved å ta kontakt direkte med ønsket hotell via e-post eller telefon. Vi forsøker alltid å imøtekomme ditt bestillingsønske, men vi må ta forbehold om utsolgte dager og travle perioder.

Vennligst legg merke til at 71 Nyhavn Hotel ikke tilbyr Standard-rom, men du er hjertelig velkommen til å bestille en gratisnatt i hotellets andre romkategorier til en høyere poengsum.

** Som nærmeste familie regnes barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken og ektefelle/partner.

5. Medlemsrabatt

Som medlem får du alltid 10 % rabatt på overnattinger med eller uten frokost, med mulighet for gratis avbestilling, eller et forhåndsbetalt opphold ved bestilling på nett på nettstedet vårt. Følgende hoteller er omfattet av ordningen: Phoenix Copenhagen, 71 Nyhavn Hotel, Copenhagen Strand, Imperial Hotel, The Square, Tivoli Hotel, Copenhagen Island og Gentofte Hotel. Medlemsrabattene dine er tilgjengelige via medlemsinnloggingen.

Som medlem får du 10 % rabatt på restaurantene Brasserie Murdoch's Books & Ale, The Harbour og Tivoli Brasserie.

6. Avslutting av medlemskap

Du kan til enhver tid melde deg ut av lojalitetsprogrammet STAY&SAVE ved å logge inn på profilen din her, der du kan avregistrere deg. Du vil deretter motta en bekreftelse på avregistreringen på profilens tilknyttede e-postadresse. Har du spørsmål rundt dette, vennligst kontakt member@arp-hansen.dk eller på telefon +45 8030 3045. Dersom medlemskapet ditt opphører, uansett hva årsaken er, slettes alle opptjente poeng uten kompensasjon. Som forbruker kan du imidlertid kreve verdien av resterende poeng utbetalt i inntil 1 år etter at medlemskapet opphørte, til en bankkonto etter eget valg. En slik utbetaling er imidlertid underlagt et gebyr på 500 DKK. Det samme gjelder hvis du ønsker å kreve verdien av gjenværende/eksisterende poeng utbetalt innen utløpet av disse, jf. punkt 8 nedenfor.

Verdien pr. poeng er 0,02 DKK. 

7. Sikkerhet og misbruk

Dersom du mister medlemskortet eller mistenker at uvedkommende har fått kjennskap til medlemsnummeret, kontakt Arp-Hansen Hotel Group straks på telefon +45 8030 3045 45 for å unngå misbruk og svindel.

NB: Du er selv ansvarlig for eventuelle tap dersom uvedkommende misbruker medlemskortet eller medlemsnummeret ditt, med mindre det er vi som har vist uaktsomhet. 

8. Andre forhold

Du kan maksimalt tjene 100 000 poeng av gangen, tilsvarende 2 000 DKK.

To eller flere medlemmer kan ikke legge sammen poengene sine eller overføre poeng til hverandres medlemskort. Poeng kan ikke benyttes som delbetaling for et rom eller andre ytelser.

Du har selv ansvaret for å opplyse om verdien av poengene som er opptjent via arbeidsforhold og som brukes privat, til Skatteetaten og andre myndigheter.

Poengene er gyldige i 3 år fra opptjeningsdato. Ved bruk av poeng til gratisnatt, benyttes de eldste poengene først. Poeng eldre enn 3 år slettes automatisk uten mulighet for kompensasjon. Det samme gjelder dersom medlemskapet ditt opphører, uansett hva årsaken er.

Medlemskortet kan ikke kombineres med andre bonusprogrammer, som f.eks. EuroBonus.

9. Endring av betingelser

Vi forbeholder oss retten til å endre betingelsene uten varsel og til å avslutte lojalitetsprogrammet.

Vesentlige endringer vil bli meddelt deg som medlem via e-post med minimum 3 måneders varsel.

10. Spørsmål og klager

Har du spørsmål eller ønsker å klage på servicen vår, kan du sende en e-post til følgende adresse: member@arp-hansen.dk

11. Medlemskonto, personopplysninger og informasjonskapsler

Ved registrering får du et medlemsnummer og passord som du kan bruke til å logge inn på medlemskontoen på Arp-Hansen.dk. Her kan du se opptjente poeng, samt korrigere eller slette egne opplysninger. Du kan også velge å si opp medlemskapet her.

Vi innhenter, behandler og lagrer data i overensstemmelse med personopplysningsloven. Dersom du ønsker mer informasjon om vår bruk av personoplysninger, henviser vi til våre retningslinjer for personvern, som du finner her.

Dersom du ønsker mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler, henviser vi til retningslinjene for informasjonskapsler, som du finner her.

Ved påmelding til lojalitetsprogrammet erklærer du å ha lest og akseptert Arp-Hansens Hotel Groups retningslinjer for personvern.

I tillegg kan du når som helst motsette deg behandling av personopplysningene dine i forbindelse med direkte markedsføring.

12. Samtykke til nyhetsbrev

Ved å melde deg på lojalitetsprogrammet får du samtidig mulighet til å akseptere å motta nyhetsbrev og få tilgang til fantastiske overnattingstilbud per e-post fra Arp-Hansen Hotel Group A/S. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket via en avregistreringslenke i meldingen.

Avregistrering fra nyhetsbrev vil ikke påvirke medlemskapet ditt i lojalitetsprogrammet for øvrig.

13. Lovgrunnlag

Denne kontrakten er utelukkende underlagt, fortolket og håndhevet av dansk rett. De alminnelige danske domstolene har jurisdiksjon til å avgjøre enhver tvist som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med denne kontrakten.

Få opptil 10 % rabatt som STAY&SAVE-medlem. Les mer om alle fordelene