Social – Sosiale forhold

Sosiale forhold er en hjertesak for oss

For oss i Arp-Hansen Hotel Group er området Sosiale forhold en hjertesak. Siden starten har vi vært eid av samme familie, og det er i høy grad familien Arp-Hansens verdier som i dag er blitt selskapets verdier. 

Det er ganske enkelt en del av vårt DNA at vi behandler medarbeiderne ordentlig, og at vi alltid streber etter utvikling.

At alle medarbeidere i dagligtale omtaler virksomheten som en familie, ser vi som en naturlig forlengelse av vårt eierskap og vårt gjennomgående fokus på å oppføre oss ordentlig. 

Området samstemmer med FNs verdensmål nummer 8, som omhandler anstendige jobber og økonomisk vekst, og derfor valgte vi nettopp dette målet som et av de viktigste peilemerkene for drift og ledelse.

Tillit – Nærvær – Ambisiøs

Tre navngitte verdier

I hverdagen styrer vi etter tre navngitte verdier.

Den første er tillit, som vi ser som både en familiemessig og dansk kjerneverdi. Vi tror at mennesker vokser, tar mer ansvar og får større arbeidsglede når de blir vist tillit – og får hjelp når de trenger hjelp.

Den andre er nærvær, som vi anser er en direkte forlengelse av tillit. Nærvær handler om å være til stede og vise genuin interesse for menneskene man har rundt seg. Det gjelder uansett om det er kollegene eller selskapets gjester.

Den tredje er ambisiøs, og for oss er det både en helt naturlig del av det å drive forretning og en del av livet for øvrig. Det er rett og slett mye morsommere og mer givende å hele tiden å forsøke å gjøre ting litt bedre. Å sette et mål og lykkes med det gir like deler arbeidsglede og livskvalitet. 

Arbeidsmiljø

Godt arbeidsmiljø er god forretning

Det skal selvfølgelig være trygt og sikkert å gå på jobb i Arp-Hansen Hotel Group. Vi vil bare litt mer enn det. Hos oss skal man helst gå gladere hjem fra jobb enn til jobb.

Det kan man bare hvis man er omgitt av kolleger man kan føle seg trygg på, og som man har det godt og morsomt sammen med. Det samme gjelder i enda høyere grad for sjefen.

Lederopplæring og teambuilding 

Vi jobber mye med lederopplæring og med å støtte kollektivt fellesskap via teambuilding-aktiviteter og annet. Hvis en medarbeider har en god idé, lytter vi med åpne ører. 

Varslerordning

Det er svært viktig for oss som selskap at alle som har et tilhørighet til Arp-Hansen Hotel Group føler seg trygge på at de kan uttale seg om kritikkverdige forhold uten at det får negative konsekvenser.

Til dette har vi varslerordningen vår, hvor det er mulig for både ansatte, gjester, samarbeidspartnere m.fl. å varsle om kritikkverdige forhold – anonymt eller med navn helt valgfritt. Les mer

Opplæring, helseforsikring, teknologiutnyttelse og helsesjekk

Når det gjelder den fysiske delen er det ingen hemmelighet at det kan være fysisk tøft i hotellbransjen. Det er mye som skal løftes, flyttes og rengjøres. Det er travelt på kjøkkenet osv.

Man kan merke at man har brukt kroppen sin, men man skal ikke føle seg utslitt. Å unngå å slite seg ut handler mer enn noe annet om god opplæring og optimal tilrettelegging.

I Arp-Hansen Hotel Group legger vi derfor stor vekt på opplæring i f.eks. løfteteknikk, hensiktsmessige arbeidsstillinger, optimale arbeidsstasjoner osv. Alle går dermed gjennom et opplæringsforløp som er skreddersydd til nettopp den funksjonen de har. I tillegg har vi et eget treningssenter for medarbeiderne, og en fast ansatt fysioterapeut.

I tillegg arbeider vi hele tiden med teknologi for å kunne redusere det fysisk tunge arbeidet.

Som en del av dette målrettede arbeidet har alle fast ansatte medarbeidere enten en helseordning eller helseforsikring, og vi tilbyr helsesjekker til utvalgte medarbeidergrupper.

Som virksomhet er vi synlig utad gjennom hotellbygningene våre, men det er medarbeiderne i dem som utgjør Arp-Hansen Hotel Group. Hvis medarbeiderne ikke trives, trives ikke virksomheten. Så for oss er et godt arbeidsmiljø rett og slett god forretning.

Få opptil 10% rabatt som STAY&SAVE-medlem. Les mer om alle fordelene