Photo by: Startae Team | Source: Unsplash.com

Governance – god selskapsledelse

Arp-Hansen Hotel Groups viktigste aktivitet er å bygge, utvikle og drive hoteller i København og Aarhus. Selskapet har dermed over ca. 22 % av andelen hotellrom i København og ca. 14 % i Aarhus. Selskapets mål er å være et av de ledende hotellselskapene på disse markedene.

I Arp-Hansen Hotel Group er god selskapsledelse en fellesnevner for blant annet innsatsen vår på miljø- og arbeidsmiljøområdet. De to andre beina i ESG-trekanten.

Plass til å investere i de riktige løsningene

Et sunt og veldrevet fundament

Det er imidlertid mye mer enn det. Det å drive en sunn og lønnsom virksomhet er naturligvis en overordnet del, som gir mulighet til å investere i de riktige løsningene.

For eksempel i forhold til bærekraftig bygging, som har vært avgjørende i etableringen av konsernets luksusvandrerhjem Next House Copenhagen.

Gjennom hele byggeprosessen har det vært avgjørende å skape minst mulig klimabelastning i både etableringsfasen og den etterfølgende driften. Målet er en DNGB-sertifisering i toppklasse. I DGNB-systemet evalueres et bygg ut fra seks hovedområder: Miljøkvalitet, økonomisk kvalitet, sosial kvalitet, teknisk kvalitet, prosesskvalitet og områdekvalitet.

Riktige løsninger gjelder også innkjøp av mindre energikrevende maskiner, som ofte er dyrere i innkjøp enn de mer energikrevende variantene. Dette er bare mulig hvis virksomheten er sunn og økonomisk veldrevet.

Rekruttering og lojalitet

Investering i utdanning og opplæring

Et annet svært viktig område er konsernets løpende investeringer i utdannelse og opplæring. Dette er direkte knyttet til innsatsen for å rekruttere og beholde de beste medarbeiderne i bransjen.

Å levere de beste kundeopplevelsene i bransjen krever medarbeidere som er like motiverte som de er godt opplært. Å skape motivasjon og arbeidsglede krever svært god ledelse, noe som krever løpende investeringer i utdannelse og opplæring av konsernets ledere.

Etikk, arbeidsmiljø og mangfold

Menneskerettigheter, involvering av medarbeidere og mangfold blant medarbeidere

På et mer overordnet etisk nivå styrer selskapet etter FNs retningslinjer for menneskerettigheter og næringsliv. Dette konkretiseres i ulike policyer og oppfølgingstiltak.

På arbeidsmiljøområdet arbeides det løpende og kontrollert med arbeidsplassvurderinger og sikkerhetsgrupper, noe som skjer gjennom direkte involvering av medarbeiderne. Dette for å sikre at vi oppdager eventuelle utfordringer tidlig og kan løse dem i fellesskap på rett nivå.

Selskapet jobber aktivt med å skape og sikre en bred medarbeidersammensetning på tvers av kjønn, alder, etnisitet og tro. Av samme grunn har vi tilsluttet oss Dansk Erhvervs Diversitetspakt. Pakten kommer med en rekke konkrete anbefalinger til tiltak som kan fremme mangfold. I tillegg er den et forum der vi kan dele og motta kunnskap og erfaringer fra andre bedrifter.

Få opptil 10 % rabatt som STAY&SAVE-medlem. Les mer om alle fordelene