Photo by:  Etienne Delorieux | Source: Unsplash

Environment – miljø

Bærekraftig turisme

Arp-Hansen Hotel Group arbeider for å fremme bærekraftig turisme med minst mulig miljøpåvirkning.

Vi forplikter oss gjennom strategiske innsatsområder og bruk av en lang rekke miljøsertifiseringer. Våre leverandører og samarbeidspartnere må ytterligere forplikte seg til å leve opp til våre bærekraftprinsipper – akkurat som medarbeiderne våre, siden dette fremmer riktig tankegang.

FNs verdensmål 8 og 12 som peilemerker

Vi arbeider spesielt etter to av FNs verdensmål, siden det er via disse vi kan skape størst mulig effekt. Dette er mål nummer 8 (Anstendig arbeid og økonomisk vekst) samt 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon).

Mål nummer 8 omhandler anstendige jobber og økonomisk vekst. Det er ganske enkelt en del av vårt DNA at vi behandler medarbeiderne ordentlig, og at vi alltid streber etter utvikling. Mål nummer 12 handler om ansvarlig forbruk og produksjon. Det er essensen i bærekraft og et område der vi kan påvirke alle ledd i verdikjeden positivt. Fra produksjon via transport og lagervirksomhet, til emballasje og kassering.

Strategiske innsatsområder

Vi har 5 strategiske fokusområder, valgt ut på bakgrunn av et godt datagrunnlag. Så vi vet at endringene vil være nyttige. Ved å skifte beholdere for såpe, sjampo og lotion kan vi for eksempel fjerne 1 350 000 beholdere hvert år. De fem fokusområdene er:

  • Avfallssortering
  • Fra små plastbeholdere til større beholdere
  • Do not clean-skilter på rom
  • Økt fokus på økologisk innkjøp
  • Ytterligere reduksjon av matsvinn

Miljøsertifiseringer som konkrete verktøy

Som et supplement til verdensmålene – og som en selvfølgelig del av innkjøpsstrategien vår – arbeider vi med en rekke miljømerkinger og sertifiseringer. Disse innebærer en konkret forpliktelse med hensyn til målbare handlinger, slik at det er mulig å se om vi oppnår den ønskede effekten av det vi gjør.

Vi arbeider med sertifiseringer på tre nivåer. Det ene definerer det vi selv gjør – og de sertifikatene vi har fått gjennom egne handlinger. Det andre definerer innkjøpene våre. Det tredje handler om leverandørene våre og deres sertifiseringer.

Miljøsertifiseringer i Arp-Hansen Hotel Group

Green Key

Green Key er det mest utbredte miljømerket innen internasjonal turisme. Bruk av dette merket krever at man oppfyller en rekke strenge miljøkrav innen 13 områder, blant annet energi- og vannforbruk.

Les mer

Det Økologiske Spisemærke

Merket viser hvor stor andel av spisestedets mat- og drikkevarer som er økologiske.

Les mer

REFOOD

Merket fokuserer på å redusere matsvinn og oppmuntre til gjenbruk.

Les mer

Grønn strøm

Merket definerer hvor mye av bedriftens strøm som kommer fra grønne og klimavennlige kilder.

Les mer

Miljøsertifiseringer som en del av innkjøpsstrategien

Vårt arbeid med miljøsertifiseringer er en del av vår samlede innkjøpsstrategi, som skal sikre og støtte konstant fokus på bærekraftig innkjøp. Sertifiseringene er under løpende evaluering, slik at vi kan sikre best mulig effekt og et så enkelt og anvendelig system som mulig.

Ø-mærket

Det statskontrollerte danske økologimerket. Vi bruker merket ift. matvarer, inkludert meieriprodukter.

Rainforest Alliance

Merket har fokus på å bevare dyrelivet i regnskogen, forbedre forhold for arbeiderne i lokalsamfunnene samt å sikre en bærekraftig utvikling i regnskogen.

Svanemerket og EU-blomsten

Det innebærer strenge miljøkrav i samtlige faser av et produkts livssyklus, også med høye krav til kjemikalier. Der det er mulig bruker vi produkter som er merket med minst ett av merkene.

Miljøsertifiserte leverandører

Elis

Vår leverandør av sengetøy, arbeidsklær m.m. er Svanemerket og begrenser dermed forbruk av vann og energi. I tillegg bruker Elis miljøvennlige vaskemidler.

De 5 stjerner

Vårt ene rengjøringsbyrå er både Green Key- og Svanemerket.

Få opptil 10 % rabatt som STAY&SAVE-medlem. Les mer om alle fordelene