Green Key – turismens internasjonale miljømerking

Green Key eller “Den grønne nøkkel” er et internasjonalt miljømerke som utdeles til hoteller, campingplasser, svømmehaller og så videre.

Green Key-merkingen tildeles bedrifter som gjør en ekstra innsats for miljøet, og det er noen helt bestemte krav som må oppfylles for å oppnå retten til å bruke betegnelsen ”Green Key-sertifisert fasilitet”. Merkingen er med andre ord gjestens garanti for å ha valgt et hotell som legger vekt på miljøet.

I 2008 ble samtlige Arp-Hansens hoteller Green Key-sertifisert, og vi har dermed forpliktet oss til å sette en høy standard når det gjelder miljøspørsmål.

Vår miljøpolitikk

Vi setter vår ære i å være en miljøbevisst hotellgruppe som gjør en ekstra innsats for miljøet. Vi har utarbeidet en ensartet miljøpolitikk for alle våre hoteller, og vi oppfyller naturligvis Green Key-kriteriene.

Uten å gå på kompromiss med komforten på våre hoteller har vi forpliktet oss til å:

• Minske mengden avfall og avfallsstoffer og redusere forbruket av vann og energi

• Benytte varer som belaster miljøet minst mulig

• Kreve at våre leverandører leverer produkter og tjenester som oppfyller Green Key-kravene

• Behandle miljøspørsmål og sette nye miljømål for fremtiden i samarbeid med kunder, leverandører, organisasjoner og andre interessenter.

I tillegg iverksetter en rekke konkrete tiltak som kommer så vel våre kunder som miljøet til gode.

Arp-Hansens miljøtiltak

Våre hoteller har grønne sedumtak (tak med beplantning), sengetøyet blir vasket på miljømerket vaskeri, våre restauranter er 100 % røykfri og vi kan stille sykler til rådighet, slik at gjestene kan komme seg rundt i København på en effektiv og miljøvennlig måte (gjelder ikke Gentofte Hotel).

I tillegg er alle rengjøringsmidler og såpe/sjampo miljømerket, vi har opprettet klimastyring og vannsparetiltak, og minst 5 % av våre matvarer er økologiske.

For å spare papir har vi gått over til elektronisk faksmottak og arkivering av korrespondanse i stedet for papirarkivering, og når vi bruker papir, er det miljømerket.

Alle disse tiltakene bidrar til å sikre en grønn og bærekraftig fremtid samt etablere Arp-Hansen som en foregangsbedrift når det gjelder miljøriktig hotelldrift.