Kontakt oss

Salgsavdelingen

Arp-Hansen Hotel Groups sentrale salgsavdeling ligger på hovedkontoret i Gentofte. Fokuset til vår salgsavdeling er å tilby virksomheter og reiseagenter gunstige og fleksible avtaler, som tar hensyn til våre kunders spesifikke behov og ønsker. Vi tilbyr hotellavtaler som dekker et utvalg av, eller alle våre hoteller. Har du bruk for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud på en firmaavtale, så kontakt vår salgsavdeling. Les mer om firmaavtalerher.

Tlf.: +45 4597 0500
E-post:sales@arp-hansen.dk  


Bookingavdelingen

Arp-Hansen Hotel Group består av privateide og sentralt beliggende hoteller på de beste adressene. Vi dekker cirka 22 % av romkapasiteten i København, og råder i alt over 4.350 rom. Gjennom Arp-Hansen Hotel Groups sentralbooking kan vi tilby et bredt utvalg av muligheter, og oppfylle nettopp ditt ønske til overnatting i København og Århus. Du kan ringe gratis til vår sentralbooking og bestille rom på alle våre hoteller.

For forespørgsel og reservasjon vennligst kontakt sentralbookingen ved Arp-Hansen Hotel Group på følgende vis:

Tlf.: +45 8030 3045
E-post: book@arp-hansen.dk

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00 - 16:30
Utenfor åpningstid kan de enkelte hotellene kontaktes direkte. Se kontaktinformasjonher


Avdeling for personalejura & arbejdsmiljø

Hos Arp-Hansen Hotel Group heter HR-avdelingen personalejura & arbejdsmiljø. Her behandles spørsmål i relasjon til bransjens spesifikke overenskomster. Dette innebærer bl.a. pensjonsforhold, arbeidsmiljø, herunder arbeidsskader, arbeidsplassvurdering (APV) og trivselsanalyser, medarbeiderutvikling, sykdomsrelaterte spørsmål og deltakelse i relevante lærlingemesser.

Har du spørsmål til vår avdeling for personalejura & arbeidsmiljø, er du velkommen til å kontakte Pernille Østergaard Buhl, sjef for personalejura & arbejdsmiljø

Tlf.: +45 4597 0500
E-post: p.buhl@arp-hansen.dk


Innkjøpsavdelingen

Arp-Hansen Hotel Groups innkjøpsavdeling tar seg av alle sentrale innkjøps- og samhandelsavtaler og tilhørende innkjøpskontrakter for våre hoteller. Har du et produkt eller en service du gjerne vil presentere for Arp-Hansen Hotel Group, så kontakt vår sentrale innkjøpsdeling som tar seg av presentasjoner og/eller tester av mulige nye produkter og servicer.

Har du spørsmål til innkjøpsavdelingen? Kontakt da Henrik Ingemand, Innkjøpsjef:

Tlf.: +45 4597 0500
E-post: hei@arp-hansen.dk  


Teknisk avdeling

Arp-Hansen Hotel Groups tekniske avdeling tar seg av spørsmål som vedrører sikkerheten på alle våre hoteller, herunder bl.a. brannøvelser og evakuering på hotellene. Ut over dette jobber også avdelingen med andre tekniske aspekter, som vedlikehold av varmtvannsbeholdere og bytte av lyspærer til CO 2-nøytrale lyskilder.

Har du spørsmål til vår tekniske avdeling, er du velkommen til å kontakte Jack Hellweg Bengtsson, Teknisk sjef:

Tlf.: +45 4597 0500
E-post: jhe@arp-hansen.dk


Arp-Hansen Hotel Group


Nybrovej 75
DK- 2820 Gentofte
Tlf. +45 4597 0500

Arp-Hansen Hotel Group