25 års jubilæum: Birthe Becker

Birthe Becker

Konserndirektør / Salg og Markedsføring – CCO

1. mai 2020

CCO Birthe Becker har vært Arp-Hansen Hotel Groups konserndirektør for salg og markedsføring siden 1. mai 1995 og kan nå med stolthet se tilbake på en spennende og imponerende utvikling av et av Danmarks største hotellselskaper med over 4.300 rom fordelt på 12 hoteller og 1 luksusvandrerhjem i København og Aarhus.

Arp-Hansen Hotel Groups visjon og mål er gjennom god forretningssans og kontinuerlig utvikling å innta posisjonen som Danmarks mest lønnsomme og interessante hotellselskap målt i produktopplevelser, kunde- og gjesteforhold og medarbeidertilfredshet.

Birthe Becker har gjennom alle år hatt en sentral rolle i konsernledelsen i arbeidet med å møte og sette nye standarder for egen visjon og mål. Birthe har dermed alltid en aktiv deltakelse i utviklingen av selskapet og dets mange hotell- og hostelprodukter, alt fra Tivoli Hotel & Congress Center til Wakeup Copenhagen-hotellene og luksusherberget Steel House. Med høy sans for kvalitet og god forretningssans har Birthe stått for salg og markedsføring av selskapets hoteller og tjenester og vært ledende i utviklingen av både Arp-Hansen Hotel Groups profil og ansikt utad – det være seg i annonser, trykt materiale og nettsider/sosiale medier . Alltid gjort med en trygg og fin følelse av kant, skarphet og holdning, som støtter opp under selskapets filosofi for hotelldrift.

I forholdet til selskapets kunder, både b-t-c og b-t-b, er det svært viktig for Birthe å alltid vise en omfattende grad av service, rettferdighet og forretningssans. Markedsvante eksternt og sterk disiplin internt med forretningssans og ambisjoner, har alltid vært Birthes mantra og et viktig element i hennes gjerninger og fjøs til beste for hele selskapet.

Birthe har også flere styreverv og verv, blant annet i Visit Denmark, Meeting Place under Wonderful Copenhagen og i Club La Santa, akkurat som hun er aktivt engasjert i VL gruppe 57.

I disse Covid-19-tider vil jeg rette en stor og varm takk til Birthe på vegne av hele Arp-Hansen Hotel Group og gratulerer med 25-årsdagen. Vi ser frem til et fortsatt godt og givende samarbeid med vårt selskap, som fortsetter å utvikle seg i en fortsatt utfordrende verden.

På vegne av Arp-Hansen Hotel Group

Dorte Krak

administrerende direktør