DANSK / ENGLISH / SVENSKA
Pin it

Medlemsvilkår

Generelt

 • Medlemskapet er personlig og innvilges bare til personer over 18 år.
 • Misbruk av medlemskapet kan medføre at Arp-Hansen Hotel Group sier opp medlemskapet, og opptjente poeng blir slettet.
 • Arp-Hansen Hotel Group og samarbeidspartnere har rett til å bruke og lagre opplysninger til markedsførings- og kommunikasjonsformål per post, e-post, telefon og SMS.
 • Nye medlemmer rekrutteres til Arp White, og plastkort utstedes etter at registreringsskjema er fullstendig utfylt og mottatt. Det kan ta opptil fire uker før du mottar kortet. Når medlemmet i løpet av opptjeningsåret oppnår mer enn 15 døgn, oppgraderes medlemskapet til Arp Silver. Arp Gold oppnås etter 35 registrerte døgn i løpet av opptjeningsåret.
 • Adresse- og eller navneendring kan gjøres på Arp-hansen.dk/minside.
 • Kontakt Arp-Hansen Hotel Group på telefon 80 30 30 45 hvis du mister kortet.
 • Rabatt hos våre samarbeidspartnere forutsetter at det blir opplyst om medlemskapet ved bestilling.
 • Ved utmelding eller død blir alle poeng slettet. Poeng kan ikke overføres til et annet medlem eller til andre lojalitetsprogrammer.
 • Arp-Hansen Hotel Group forbeholder seg retten til å endre gjeldende regler uten varsel og avslutte lojalitetsprogrammet uten kompensasjon til kortinnehaver.

OPPTJENING AV POENG

 • Overnatting på Arp-Hansen Hotel Groups hoteller gir generelt 500 poeng (gjelder ikke Wakeup Copenhagen).
 • For registrering av bonuspoeng plikter kortinnehaveren å opplyse om medlemskapet ved bestilling og overnatting. Det kan gå opptil tre uker etter oppholdet før poengene blir registrert på konto.
 • Det gis poeng uansett hvem som betaler for oppholdet.
 • Det gis bare poeng for egen overnatting; det vil si for 1 rom og 1 person.
 • Etterregistrering av poeng som følge av at medlemsnummer ikke er opplyst ved bestilling eller under oppholdet, eller av poeng som av andre grunner ikke er blitt registrert, må skje senest innen seks måneder etter oppholdet, men ikke lenger tilbake enn medlemskapets varighet. Kopi av hotellfaktura må sendes til Arp-Hansen Hotel Group.
 • Det første opptjeningsåret går fra innmeldingsdato til den siste dagen i samme måned året etter. Deretter er opptjeningsåret de siste 12 måneder løpende.
 • Hvis det ikke opptjenes poeng i løpet av en treårsperiode, forbeholder Arp-Hansen Hotel Group seg retten til å avslutte medlemskapet.
 • Kortet kan ikke kombineres med andre bonusprogrammer som for eksempel EuroBonus.
 • I forbindelse med markedskampanjer gjelder egne regler for bonusopptjening. Disse fastsettes av Arp-Hansen Hotel Group i hvert enkelt tilfelle.
 • Ikke-innløste poeng utløper etter tre år fra opptjeningsdato.
 • Alle ordinære priser, avtale- og kampanjepriser gir rett til bonusopptjening. Det gis ikke poeng ved gratis overnattinger, for crew, Arp-Hansen Hotel Groups ansatte eller ved gratisovernatting.
 • Hotellopphold som bestilles via nettbaserte reisebyråer, regnes ikke som poenggivende overnattinger uansett hvilken pris du har betalt.

BRUK AV POENG:

 • Poeng kan benyttes til overnatting alle hverdager inkl. weekender på Arp-Hansen Hotel Groups hoteller (gjelder imidlertid ikke Wakeup Copenhagen).
 • En gratisnatt belastes med 5000 poeng per rom per døgn.
 • Poeng til gratisnetter kan bare benyttes av korteier. Korteier må selv overnatte på rommet.
 • Ved bestilling må det opplyses om at det gjelder en gratisnatt.
 • To eller flere medlemmer kan ikke legge sammen sine poeng eller overføre poeng til en annens kort for på den måten å oppfylle kriteriene for gratisnatt. Poeng kan ikke benyttes som delbetaling, og kan ikke tas ut i kontanter.
 • Poengene er gyldige i tre år fra opptjeningsdato. Ved bruk av poeng til gratisnatt benyttes de eldste poengene først. Ugyldige poeng (eldre enn tre år) slettes automatisk.
 • Gratisnatt forutsetter ledig kapasitet på hotellet. Det er avsatt et begrenset antall rom i denne kategorien. Hvis alle disse rommene er opptatt, kan det selvsagt være rom ledige i andre prisgrupper.
 • Ved avbestilling av gratisnatt gjelder hotellets vanlige avbestillingsregler.
 • Informasjon om kontoforhold gis kun til medlemmet selv via Arp-Hansen Hotel Group, eller ved å logge på arp-hansen.dk og oppgi medlemsnummer og passord.
 • Verdien av poeng som er opptjent gjennom arbeidsforhold og som benyttes privat, må oppgis av medlemmet til beskatning og føres opp i medlemmets selvangivelse.
 • Det opptjenes ikke poeng ved innløsning av gratisnetter.
 • En gratisnatt er ett standardrom for én eller to personer inkludert frokost.